< Aktueller Stand der Endlagersuche in Tschechien
01.09.2018 11:00 297 Tage
Kategorie: Kategorie 2

Aktuální stav hledání úložiště v České republice


 

V sedmi potenciálních lokalitách byly zahájeny geologické průzkumy. Dodatečně se pracuje na studii proveditelnosti pro úložiště v lokalitách  jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Ještě letos  má být výběr lokalit omezen na čtyři. Legislativní návrh vlády České republiky týkající se zapojení obcí do hledání lokality pro konečné úložiště dosud selhal. 

Lokalita  "Temelin Jih" (Janoch)

Pod  označením projektu "Moldanubikum" prověřuje SÚRAO, tedy správce  lokalit atomových úložišť,  deseti až patnácti kilometrové okolí u jaderných elektráren Temelín a Dukovany, s cílem najít vhodné místo pro úložiště.

Dosud byly lokality u jaderné elektrárny Temelín-Jih a Dukovany-Západ zmíňovány jako náhradní lokality pro úložiště. Nyní jsou zvažovány kvůli probíhajícím protestům v dříve vybraných obcích. V bezprostřední blízkosti prozkoumávaného území Temelín-Jih s rozlohou 31 km2 jsou obce Třetí, Libiv a Nová Ves, Jeznice, Chlumec, Velice, Malešice, Kočín a Knín.