Protiatomová ofenzíva země Horní Rakousko

Protiatomová ofenzíva země Horní Rakousko s cílem snížení ohrožení občanů Horního Rakouska ze strany jaderné energie začala v roce 1998 tematizací problematiky Jaderné elektrárny Temelín. V průběhu dalších let došlo k rozšíření aktivit na všechny příhraniční jaderné elektrárny.

 

Dne 21.3.2011 přijala vláda  "Protiatomový plán země Horní Rakousko na období 2010 až 2015".  Jsou v něm stanoveny cíle pro protiatomovou iniciativu v letech 2010 až 2015. Hlavním cílem je předání  informací kritických k využití jádra veřejnosti a politikům v Rakousku, České republice , na Slovensku i na úrovni Evropské unie.
Odkaz na Anti-Atom-Plan

V rámci Protiatomové ofenzívy jsou podporovány rovněž projekty neziskových organizací. Jejich cíle jsou diskutovány, vyhodnocovány a schvalovány na každoročných zasedáních Strategické rady. Na této ofenzívě se kromě hornorakouských neziskových organizací podílejí i české protiatomové NGO.

Doposud bylo v rámci podpořených projektů dosaženo:
  • odstranění některých bezpečnostních nedostatků (JE Temelín)
  • zlepšení informovanosti české veřejnosti o nevýhodách jaderné energetiky
  • podpora odporu budování trvalého úložiště ve vytipovaných lokalitách
  • podpora právních kroků proti jaderné energetice
  • stížnost proti porušení směrnice EIA v České republice. ČR musela přijmout novelu Zákona EIA
  • soudní přezkum stanoviska EIA v navazujících řízeních
  • mezistátní proces posuzování vlivů projektů na životní prostředí