Náplň činnosti protiatomového zmocněnce země Horní Rakousko:

  • spolupráce při prosazování Protiatomového plánu země Horní Rakousko
  • iniciativy k zamezení výstavby nových jaderných zdrojů a dostavby stávajících jaderných elektráren
  • informování veřejnosti v protijaderné oblasti
  • jednání ve shodě s dalšími členy vlády, účast na tiskových konferencích
  • odborné posuzování a stanoviska, např. v rámci procesu EIA
  • spolupráce v grémiích, účast na akcích
  • koordinace mezistátní spolupráce protijaderných neziskových organizací a vytvoření nadregionální sítě těchto organizací
  • odborné posuzování projektů 
  • spolupráce při stanovení cílů protijaderné ofenzívy země Horní Rakousko