Osobní informace

Ing. Dalibor Stráský
narozen 1961
bydliště Borovany, Česká republika
ženatý

 

Jazykové znalosti:
česky, slovensky, německy, rusky a anglicky (komunikačně)


Vzdělání:                              

1979 – 1985 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, odbor teorie a technika jaderných reaktorů zakončena státní zkouškou, diplomová práce "Analýza těžkých havárií reaktorů typu VVER", titul Ing. 

1975 - 1979 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice – přírodovědné zaměření s maturitou (český a ruský jazyk, matematika a fyzika).
 


Praxe:

10/2009 až do současnosti: samostatně podnikající osoba, energetické poradenství pro Ministerstvo životního prostředí České republiky (do května 2010), dále pak pro orgány státní správy, tuzemské i zahraniční neziskové organizace, stejně jako pro individuální zájemce (např. v rámci programu Zelená úsporám), překlady především českých textů, tlumočení při odborných exkurzích a seminářích na tema energetického hospodářství, přednášky ve školách i pro veřejnost
 

2/2005 – 9/2009 EM Consult, s.r.o. –  vedoucí poradenství
 Externí poradenství pro Ministerstvo životního prostředí, od  1/2009 do 5/2010 zástupce MŽP v Radě pro konečné úložiště radioaktivních odpadů, spolupráce s Inovačním centrem v Třeboni (organizace účasti na Veletrhu energetických úspor ve Welsu (2006) a na akci Intersolar 2007 ve Freiburgu včetně osobní prezentace a představení výsledků činnosti organizací sdružených v Inovačním centru Třeboň. Příprava podkladů pro obce na podávání žádostí o podporu ze Státního fondu životního prostředí, odborné posudky (např. tzv. Pačesova komise pro vypracování české Státní energetické koncepce), překlady odborných textů

3/1998 – 1/2005 Ministerstvo životního prostředí, poradce ministra pro oblast energetiky
 Vypracování podkladů a stanovisek pro ministra na tema energetického hospodářství, námitek i stanovisek pro zasedání vlády, pozměňovacích návrhů zákonů a vyhlášek, účast na přípravě předpisů MŽP, příprava procesů posuzování vlivů na životní prostředí energetických projektů, předsednictví mnou vedené Rady pro energetiku (poradní grémium ministra životního prostředí)

1/1992 – 2/1998 Poradce pro energetiku v kanceláři organizace na ochranu životního prostředí Calla
 Energetické poradenství pro nevládní organizace v ČR i zahraničí, pro orgány státní správy a samosprávy v oblasti energetiky, atomové energie, těžby uranu a jejich vlivů, alternativních energetických koncepcí, obnovitelných zdrojů energie, legislativních podkladů, např. studie, posudky, stanoviska a pod. Překlady odborných textů, např. Atomový stát Roberta Jungka

5/1990 – 12/1991 Český svaz ochrany přírody v Českých Budějovicích - odborný referent
 Energetické poradenství pro tuzemské a zahraniční neziskové organizace, dále pak pro orgány státní správy a samosprávy v oblasti energetiky, atomové energie, těžby uranu a jejich vlivů, alternativních energetických koncepcí, obnovitelných zdrojů energie   

2/1989 – 4/1990  ČEZ, Jaderná elektrárna Temelín - referent v oddělení přípravy výroby jaderné elektrárny
 Plánování provozu a odstávek, dohled v oblasti spotřeby plynu v plynové výtopně na staveništi, návrhy na úspory energie v zařízení staveniště, optimalizace sítě na zásobení teplem 

10/1986 – 1/198  ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany – obsluha sekundárního okruhu  v JE Dukovany
 Odborná příprava na pozici obsluhy sekundárního okruhu v JE Dukovany

8/1985 – 9/1986 Energoprojekt Praha – plánovač
 Dohled na stavbu JE Dukovany, evidence projektových změn, příprava podkladů pro změnová řízení, kontroly aktuálního stavu na místě 
 (vojenská služba 10/1985 – 9/1986)

 

Další odbornosti:  
  
„Oprávnění k činnosti vybraného pracovníka v jaderných úložištích", ukončeno státní zkouškou

Řidičské oprávnění skupiny B

Absolvent seminárního kurzu na vysoké škole pro povolání v ekologickém poradenství  (Ústav mezidisciplinárního výzkumu a dalšího vydělávání na univerzitách v Innsbrucku, Klagenfurtu a ve Vídni)

Držitel ocenění Rakouské společnosti pro životní prostředí a techniku (ÖGUT) za rok 1996 za mimořádné angažmá na poli životního prostředí a techniky